The Spanish Dream: “Life, Liberty & the Pursuit of Happiness”

Dear friends, Lieve vrienden,

It’s been a month since I returned from Spain. My five months abroad have flown by, but when I see how fast this month July in Belgium has passed … I can only conclude that the older you get, the faster time flies. Perhaps the time – though together with love – is one of the most precious things in life. You can impossibly buy it, even not if you are rich or wise or powerful. So the only thing you can do, is cherish the time and make the best out of every moment …

Het is alweer een maand geleden dat ik terugkeerde uit Spanje. Mijn vijf maanden in het buitenland zijn voorbijgevlogen, maar als ik zie hoe snel deze maand juli in België voorbij is gegaan… Kan ik alleen maar concluderen dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd vliegt. Misschien is de tijd wel – samen met de liefde – één van de kostbaarste dingen in het leven. Je kan het onmogelijk kopen, hoe rijk of wijs of machtig je ook bent. Dus het enige dat je maar best kan doen, is de tijd koesteren en van elk moment het beste maken…

time-flies

I remember as if it were yesterday one of my first Facebook posts from Spain: “I’m getting to know the true meaning of Spanish Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”. Actually, that’s what it was all about… I might as well use the initial quote of my adventure, as the final quote for my adventure … Only it was perhaps easier said than done, and I really got the hang of the sentence after all these months abroad.

My time in Spain looked like a near-death experience: I’ve woken up from a deep sleep, and I thought: make sure that every day you wake up again is a fantastic day, because you never know when the last one can be. That sounds so dramatic, I know, but… Why do people live to work? People should work to live… I learned that in Spain! 😉 And that is so easy to say, but I did start to apply it…

I was not even two days back from Spain, and I retook the routine of my old life: start over where it all ended half a year ago: somewhere between Antwerp and Berchem at a travel agency … Full time from 9AM to 6PM. And as if that was not bad enough: live by myself again and come home every day alone, with only the cats there waiting for me. It sounded so depressing, and I would have done everything to never have to return. I never wanted this life back! I wished I could wrap my Spanish my lifestyle in my suitcase to Belgium! I only wanted to cry…

Ik herinner me nog alsof het gisteren was één van mijn eerste Facebook-postjes uit Spanje: “I’m getting to know the true meaning of Spanish Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.” Eigenlijk is dat waar het allemaal om draaide… De begin-quote van mijn avontuur kan ik misschien wel gebruiken als de eind-quote van mijn avontuur… Alleen was het misschien makkelijker gezegd dan gedaan, en heb ik het zinnetje pas écht onder de knie gekregen na al die maanden in het buitenland.

Mijn tijd in Spanje leek wel op een bijna-dood-ervaring: ik ben wakker geworden uit een diepe slaap, en heb gedacht: zorg ervoor dat elke dag die je nog wakker wordt een fantastische dag wordt, want je weet nooit wanneer het de laatste kan zijn. Dat klinkt weer zo dramatisch, ik weet het, maar… Waarom leven mensen om te werken? Mensen zouden moeten werken om te leven… Bedacht ik in Spanje! 😉 En ook dat is zo makkelijk gezegd, maar ik ben het gaan toepassen…

Ik was nog geen twee dagen terug uit Spanje, en ik zou de draad weer oppikken: verder gaan waar het allemaal geeïndigd was: ergens tussen Antwerpen en Berchem op een reisbureau’tje… Fulltime van 9 tot 18u. Én alsof het niet erg genoeg was: weer alleen gaan wonen en elke dag eenzaam thuis komen, met enkel de katten daar die op je wachten. Het klonk zo deprimerend in de oren, en ik had er alles aan willen doen om nooit te hoeven terug te keren. Ik wilde dit leven nooit meer terug! Ik wenste dat ik mijn Spaanse levensstijl in mijn koffer richting België had kunnen steken! Ik kon wel huilen…

Pursuit of happiness

What I did not figure out that moment of sheer desperation, was that you actually do not necessarily have to change what your  physical situation in life, what helps already enough is how you deal with the life you have. What I’m saying is … After a month of being here in Belgium I still have the same job, same apartment, and I still live alone. Only every day at the office already flown by because I’m putting my energy on a new and exciting project (which makes the time fly), and I haven’t felt lonely for a second because I ‘m constantly meeting old and new friends … It is even so busy that I sometimes think: ‘Oh dear, when I have a free night doing nothing at all but relaxing?’. Moreover, I am taking driving lessons leaving me with a driving instructor driving around some evenings per week, and usually once more with a friend to practice. On a quieter weeknight I try to encourage myself to go to the municipal pool to swim, and that – so far – succeeded a few times. And the weekends are now filled with nightlife: never before I explored the Antwerp nightlife as exuberant and enthusiastic as now! And what it feels good, I have to say! I did not know that we have such lovely spots here. And with the beautiful weather of the past month here, I imagine myself almost in Spain. Or maybe the weather gods want to tell me something: “Do not be so Belgium-hating, we are doing pretty well here(sometimes)!” 😉

Wat ik nog niet doorhad op die moment van pure wanhoop, was dat je eigenlijk je fysieke levenssituatie niet per se hoeft te veranderen, wat al genoeg helpt is hoe je omgaat met het leven dat je hebt. Wat ik wil zeggen is… Na één maand hier in België te zijn, heb ik nog altijd diezelfde job, datzelfde appartement, en woon ik nog steeds alleen. Alleen is elke dag op kantoor al voorbijgevlogen omdat ik mijn tanden in een nieuw en spannend project heb gezet (waardoor de tijd zo voorbijvliegt), en ik heb me nog geen seconde alleen gevoeld omdat ik nu veel meer mensen over de vloer krijg en afspreek met oude en nieuwe vriendinnen… Het is zelfs zo leuk dat ik soms denk: ‘Oh jee, wanneer heb ik eens een avondje niets te doen?!’. Bovendien ben ik rijlessen gaan volgen waardoor ik ook enkele avonden per week met een rijbegeleider ga rondrijden, en meestal nog een keer met een kennis om te oefenen. Op een rustigere weekavond probeer ik mezelf ertoe aan te zetten om eens in het gemeentelijk zwembad wat baantjes te gaan zwemmen, en dat is tot op heden al een aantal keer gelukt. En de weekends worden vanaf nu gevuld met uitgaan: nog nooit eerder verkende in het Antwerpse nachtleven zo uitbundig en enthousiast! En wat voelt dat goed, zeg! Ik wist niet dat wij ook nog zulke leuke plekjes hadden hier. En met het mooie weer van de afgelopen maand hier, waan ik me haast in Spanje. Of misschien willen de weergoden me wel iets vertellen: ‘Wees niet zo België-hatend, we hebben het hier best wel goed (soms)!’ 😉

74919_647551221941429_1186869642_n

So I can conclude that my life has become a nice follow up of my Erasmus period, thanks to all kinds of elements (such as the good weather and my sweet friends). But … I need to face the truth, and I’m so glad being able to say: “I’ve learned the true meaning of Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.” Yes! After all these months!! Thanks Erasmus!!

Ik kan dus besluiten dat mijn leven hier een mooi vervolg op mijn Erasmus-periode heeft gekregen, dankzij allerlei randelementen (zoals het goede weer en mijn lieve vriendinnen). Maar… Ik moet de waarheid inzien, en ben zo blij om het te kunnen zeggen: “I’ve learned the true meaning of Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.” Yes! Na al die maanden!!! Dankjewel Erasmus!!!

life liberty pursuit of happiness

Dear people, it does not matter whether you’re in Belgium or Spain, whether you have to work or have a time off, whether you have a beach next door or a car park in front of your house, whether you have a lot of strangers next to you or your best friends, whether you live alone or together, whether you have a lot of money or just a little. We must all learn to be grateful with what is given to us, strive for something better, but never forget that today might be good enough already. And most importantly: do not wait until tomorrow to enjoy, because only today is given to you. Appreciate the small things in life and the great things in life will suddenly look much closer to you.

Ultimately, we decide what our lives look like, simply by the glasses that we put on. I hope you start seeing ‘la vie en rose’ with me from now on…

Lieve mensen, het maakt niet uit of je nu in België of in Spanje bent, of je nu moet werken of vrijaf hebt, of je nu een strand naast je deur hebt of een parkeerterrein, of je nu een hoop vreemde mensen naast je hebt of je allerbeste vrienden, of je nu alleen woont of in gezelschap, of je nu veel geld hebt of maar een beetje. We moeten met z’n allen leren voldoening te nemen met wat ons is gegeven, streven naar iets dat beter is, maar nooit vergeten dat vandaag al goed genoeg kan zijn. En nog belangrijker: wacht niet met genieten tot morgen, want enkel vandaag is je gegeven. Apprecieer de kleine dingen in het leven en de grootse dingen des leven zullen plots veel dichter bij je staan.

Uiteindelijk bepalen wij zelf hoe ons leven eruit ziet, simpelweg door het brilletje dat we opzetten. Ik hoop dat jullie vanaf nu met me mee ‘la vie en rose’ zien.

vie en roseBig love, Heel veel liefs,

Julie

100 Things I will miss from Spain

My Erasmus time is almost over. It’s time to pack my bags and leave all the good things and wonderful people behind. The only thing that’s left is sugar sweet memories… These past 5 months were without any doubt the best months of my life. And because I want to cherish every moment in my heart, I decided to make a top 100 list of things I will miss of my Erasmus experience. To make sure I will never forget the small but exciting details of my life here. I want to thank everybody that’s part of this, you’re definetely in my heart forever, and I hope that some of you can recognise some things and feelings here. Enjoy it, and pink a tear away with me… Love you Love you Love you!!! And… I WILL MISS YOU!!! 😉

1. I’ll miss going to sleep more often after 6AM than waking up at 6AM.

6pm 6am

2. I’ll miss having classes most of the time only from 3PM to 5PM.

3. I’ll miss ‘Pan con Tomate y Aioli’.

thumb_600

4. I’ll miss studying near the swimming pool.

swimming

5.  I’ll miss enjoying the Spanish celebrations throughout all the year.

Fallas 093

6. I’ll miss being too lazy / having too much fun for cleaning the house.

7.  I’ll miss living only 20 footsteps away from the beach.

beach walk

8. I’ll miss coming home from the party in my sweaty party clothes at 7AM.

DSC_0686

9. I’ll miss using “I’m Erasmus” as an excuse for almost everything. (Watch this and understand)

 10. I’ll miss playing drinking games that I’ve never played before.

imsis527-058

11. I’ll miss going out to the pub zone, Tikibar, Cocoloco and Eclipse… Only after 4AM. Spanish nightlife rules!

Cb

12. I’ll miss the feeling of going to a Spanish hairdresser with a scared feeling she will not understand what has to happen.

13. I’ll miss Churros con Chocolate whenever I feel like eating and drinking it.

churros

14. I’ll miss chilling out in the pool.

968829_10152274309457137_1117531450_n

15. I’ll miss my own surprised face, every time I realize that I think way too far / deep about pages, tasks, projects, … Remember: Spanish level of education: EASIER!

DSC_0738

16. I’ll miss checking Facebook group to check where the next botellon / flat party is.

flatparty

17. I’ll miss sitting on a table, talking with people from all different nationalities.

18. I’ll miss going to the ATM to withdraw cash and thinking: “Oh no, crap, again?”

money

19. I’ll miss singing “La vida Erasmus, la vida major! Sin estudiar, sin trabajar! Con mi botella de ron.”

erasmus vida

20. I’ll miss being always late at least 10 minutes, just because it’s allowed.

21. I’ll miss the days we went photographing, just for fun.

64166_10151342063504212_445405607_n

22. I’ll miss living together with other students.

Andrea 016

23. I’ll miss living close to the other Erasmus students (small community atmosphere).

24. I’ll miss having to walk max. 10 minutes to everything instead of being waiting for hours for trains.

way to school

25. I’ll miss having my family and friends coming over for a visit.

Familia! 132

26. I’ll miss using “Tranquila” and “No pasa nada” at least 20 times a day.

27. I’ll miss having a swimming pool.

Vida española 009

28. I’ll going out for dinner at least twice a week, just because it is twice times cheaper than in Belgium.

10

29. I’ll miss speaking so much languages at the same time that I start mixing them.

30. I’ll miss having Mc Donalds and Burger King at 2 footsteps away, because they have Mc Flurry.

mcflurry_mm_big

31.  I’ll miss catching cockroaches in the flat.

32. I’ll miss DON SIMON juices and ‘tinto de verano’.

TINl_5

33. I’ll miss small cucumbers and huge peppers! So useful!

freshfructs-11450030

34. I’ll miss seeing the sea when I wake up and look from my balcony.

35. I’ll miss ESN Trips!

Ibiza Trip 070

36.  I’ll miss going to the beach every day, whenever the sun is out!

923160_10152284595042137_152154591_n

37. I’ll miss explaining that I’m from Belgium and that I speak Dutch, not French, or even worse: ‘Belgian’, even though I’m not from Holland.

38. I’ll miss being surrounded by strong characters, all international minded.

479889_10152714194540652_1881063515_n

39. I’ll miss meeting so much new people.

Hamburguesas y Bolera 008

40. I’ll miss noticing somebody is in the house or not, just by the way the door is locked: 1x Andrea, 2x Me, 0x Katy.

41.  I’ll miss watching the sunrise after coming from a party around 7 in the morning.

249170_637933749569286_1333682441_n

969059_10152289242322137_1561046428_n

42. I’ll miss sitting on the balcony at night, listening to the violinist that always plays around my corner.

Big Trip REUNION 003

43.  I’ll miss Spanish coffee at university.

44.  I’ll miss the lovely sound of the waves.

Mourad 082

45. I’ll miss Spanish economy and cheap prices.

46. I’ll miss preparties at Wiebke’s flat.

B-day Wiebke 010

47. I’ll miss being the only one to clean the flat. (SARCASM)

48. I’ll miss the thin walls. (ALSO SARCASM) 😉

thinwalls2

49. I’ll miss talking to the woman from the tobacco shop.

3478899747_8343100b6b

50. I’ll miss having to much pictures that I don’t know which ones to publish on Facebook first.

51. I’ll miss the salads, burgers and carajillo at Barracuda.

barracuda52. I’ll miss all my crazy Spanish teachers.

53. I’ll miss feeding the poor street cats on my way to school.

DSC_065154. I’ll miss saying ‘hasta luego’ like I burned my tongue and overuse it.

55. I’ll miss siesta time (even more than fiesta time).

Ibiza Trip 147 d

56. I’ll miss passing by a group of men staring at me and saying ‘guapa’ (beautiful girl).

57. I’ll miss having dinner at 10PM (or later).

DSC_0080 DSC_016458. I’ll miss working on projects with Spanish students (on the Spanish rhythm).

photo1

59. I’ll miss making camp fires on the beach in hot summer nights and playing guitar and Ukelele.

San Juan 026

60. I’ll miss the sound of cars passing the street while playing reggeaton with windows open.

61. I’ll miss being frustrated to see how dirty my / our flat looks…

Benidorm 04262. I’ll miss the beach parties!

Ibiza Trip 143

63. I’ll miss Wednesday night beach botellons and parties at Varadero.

72608_10152633094795652_1770406582_n

64. I’ll miss never being hurried.

Barcelona 699

65. I’ll miss Spanish school trips: obligatory, fun and cheap (for free).

Valencia Catedral 026

66. I’ll miss going to Mare Nostrum real estate agency to pay rent and being surprised every time again of how simple things works here.

67. I’ll miss joking about Spanish teachers their way of talking.

Barcelona 1073

68. I’ll miss living without ironing, vacuum cleaner, …

69. I’ll miss the dinners in my flat.

575610_10152749045045652_1340910124_n

70. I’ll miss watching Callejeros Viajeros with my Spanish roommate, Andrea.

callejeros viajeros

71. I’ll miss not having to work but still receiving money: long live the Erasmus Sholarship!

72. I’ll miss sitting and talking on the balcony at night.

970096_10152793068005652_247784466_n

73. I’ll miss Valencian oranges and everything made of it, and that smells like it (fresh blossoms in summer).

Enjoying Gandia Life 130

74. I’ll miss the 55-minute train trip between Valencia and Gandia, watching the beautiful landscapes and feel blessed to live there.

Monestir de Sant Jeroni 019

75. I’ll miss going for a walk at night and seeing the sunset behind the mountains.

Andrea 020

76. I’ll miss walking to the end of the peer at the port and sitting down at the ‘forbidden part’ where I feel one with the ocean, surrounded by the sea.

Karine 067

77. I’ll miss buying postcards of every destination I even visited without ever sending them to anyone.

BIGtrip_04-02 1472

78. I’ll miss living without cellphone, post box, …

79. I’ll miss the terrible smell of ‘jamón’ in the supermarket. Something I’ll never get used to but now is part of my supermarket image.

jamon

80. I’ll miss ‘Turron’ icecream flavor.

81. I’ll miss the Spanish Ultratop 50 music list, being played everywhere, all the time.

spotifu82. I’ll miss smelling freshly smoked marihuana at the school cafeteria, and me being the only are finding it weird that that happens in public at school.

83. I’ll miss ‘platos combinados’ and paella at university cafetaria.

photo-184. I’ll miss going to the copycenter at school and saying: “doble cara / una hoja / 2 diapositivas por hoja”.

85. I’ll miss free entrance to Eclipse before 2.30 AM.

419048_545925225453501_797545833_n

86. I’ll miss the fact that we never dry our dishes with towels, but let them dry by itself in a “rack”.

87. I’ll miss Spanish ‘servilletas’: always available everywhere, for free, and always too thin and rough.

servilletas588. I’ll miss the thin and ugly sheets (that kept smelling, even though I washed them for a 100 times) that were provided by our real estate agency.

89. I’ll miss the taste of Spanish Fanta, which is also very different coloured.

fanta-frutas

90. I’ll miss the lower education level, once I have to adapt again to the Belgian one.

geography teacher

91. I’ll miss the temperatures, always being +10° warmer than at home.

92. I’ll miss the school excursions with Pau, Joan and Maryland.

DSC_0057

93. I’ll miss home being so close to everything that I can always come back quickly: for example to change shoes when going home from the one party to the other at night.

316223_637932566236071_1472882120_n

94. I’ll miss Skyping with my mommy and my cats.

95. I’ll miss traveling through Spain with Ula, my friend from Poland.

Barcelona 414

96. I’ll miss having to bring the garbage to the container on the street myself, ànd that the garbage truck comes by the house at 3 at night. (NOT!)

spain_wide-3ae4837c07b1a41d097153fc0fe6349bc056571a

97. I’ll miss the sound of the Montaditos cashier who calls our name when tapas are ready. “Holanda, por favor!”

995691_10152318195087137_1905242375_n

98. I’ll miss my face / expression when somebody (especially teacher) says something and I don’t understand it at all. “Si, si, …” So worth a million euro.

BIGtrip_04-05 2418

99. I’ll miss going out and meeting all the bachelors party people: dressed up in funny clothes.

DSC_0612

100. I’ll miss the finish air of the sea and the breeze and never needing to use my inhalator (astma-patient).

DSC_0009

I’ll miss the way Spain and Erasmus have changed my whole life and how it turned my world upside down. I’ll never forget how grateful I am to live this amazing life here. I’ll miss every part and person of it and take it in my heart!! I am amazingly thankful and if I could turn back the hands of time, I would do it all over again. If there is one thing in my life I didn’t regret, it is for sure going on Erasmus. The best decision ever!!! ❤

Gratitude-memeory-quote

Gandia – University Life (3)

Time for an update about my school life, because we are still not finished talking about that! The last week of classes is almost over now, and I am going to dedicate a lot of my time studying for the exams from now on… And unfortunately, it also means that my time in Gandia is almost done. (SAD)

Tijd voor een update over mijn schoolleven, want we zijn nog lang niet uitgepraat! De laatste lesweek is inmiddels alweer bijna om, en ik ben volop aan het studeren gegaan want de examens komen eraan… En helaas wil dat ook zeggen dat mijn tijd er in Gandia bijna op zit. (TRIEST)

libraryLibrary Building / Bibliotheekgebouw 

That of course does not prevent me from writing, although I really have to focus more on studying. Let me give you a glimpse into our library here in Gandia! A place where you are not only going to borrow books or use computers, but also to study in the study area. That could be very useful, if you are living in a madhouse with wild animals (read: in an apartment that you share with other Erasmus students)! I’m not super often going there myself, because I still prefer to study at home (and incidentally, I’m just not studying that much either, of course). No regular customer so! 😉

Dat belet me natuurlijk niet van het schrijven, al moet ik me nu wel meer focussen op het studeren. Laat me je een kijkje geven in onze bibliotheek hier in Gandia! Een plek waar je niet alleen gaat om boeken uit te lenen of computers te gebruiken, maar ook om te studeren in de studieruimte. Dat kan wel eens goed van pas komen, als je in een gekkenhuis tussen loslopend wild leeft (lees: in een appartement dat je deelt met andere Erasmus-studenten)! Ik ga er zelf niet super vaak heen, omdat ik toch liefst thuis leer (en overigens ook gewoon niet zo veel leer, natuurlijk). Geen vaste klant dus! 😉

This slideshow requires JavaScript.

Where I do go very often, almost every day, is to the cafeteria! They have not only a cozy terrace where there is always a nice atmosphere, but they also sell the best and cheapest fresh orange juice and coffees in town. It is so wonderful to be there between classes just to take a break with the sun on your back.

Waar ik wel heel vaak heen ga, zo goed als elke dag, is naar de cafetaria! Daar hebben ze niet alleen een gezellig terras waar altijd wel een sfeertje hangt, maar ook de beste én goedkoopste verse fruitsap en koffies. Het is heerlijk om er tussen de lessen door even een pauze te nemen met het zonnetje op je rug. 

img-comollegar-gandiaSometimes I eat my lunch in the cafeteria of the school. The prices are very reasonable: for € 4.80 you have a whole menu with hot plates (yes: paella plate and dish of choice), piece of bread, sauce, dessert and soft drink. And unbelievable but true: the paella from the cafeteria is one of the better ones that I’ve eaten here in Gandia. Sometimes with rabbit and chicken, sometimes with seafood. Delicious!

Soms eet ik ook mijn lunch in de cafetaria van de school. De prijzen zijn heel redelijk: voor €4,80 heb je een hele menu met warme maaltijden (jawel: bordje paella en schoteltje naar keuze), stukje brood, sausje, dessertje én frisdrank. En ongelooflijk maar waar: de paëlla uit de cafetaria is één van de betere die ik hier al gegeten heb in Gandia. Soms met konijn en kip, soms met zeevruchten. Heerlijk! 

photo (1)Recursos culturales

Time for some more information about one of the subjects I follow here. Recursos Culturales: I’m not sure how to translate this to English, but I suppose it would be something like: “Cultural Recourses”, and the content of the course is even better than it sounds: about cultural heritage, patrimony, anthropology, cultural tourism, museums, exhibitions, cultural projects and so on. Quite interesting but also pretty boring after a few classes on a topic that nevertheless always comes to the same … It is important to preserve for future generations, and sources of culture are of great value for tourism. Yeah, I’ve learned my lesson already quite well!

Tijd voor een woordje uitleg over één van de vakken die ik hier volg. Recursos Culturales: ik weet niet goed hoe ik dit best vertaal naar het Nederlands, maar ik vermoed dat het zoiets zou zijn als: “Culturele Rijkdom”, en de inhoud van het vak is nog beter dan het klinkt: over cultureel erfgoed, patrimonium, antropologie, cultureel toerisme, museums, tentoonstellingen, culturele projecten enzovoorts. Best interessant maar ook behoorlijk saai na een aantal lessen over een onderwerp dat toch steeds op hetzelfde neerkomt… Het is belangrijk om ons patrimonium te bewaren voor de volgende generaties, en bronnen van cultuur zijn van grote waarden voor het toerisme. Jaja, ik heb mijn lesje al goed geleerd!

I have learned properly, the marks on this course show that… I obtained an average of 5 or 6 out of 10 for my assignments and tests, and even a 7.5 out of 10 for a presentation of a group work. It will of course be some hard time to also pass the final exam because there must be rehearsed a lot of boring and difficult texts about all of the things mentioned above.

Dat ik goed geleerd heb, is voor dit vak ook wel aan de punten te zien… Ik behaalde een gemiddelde van 5 à 6 op 10 voor mijn taken en toetsen, en zelfs een 7,5 op 10 voor een presentatie van een groepswerkje. Het wordt natuurlijk nog wel even op de tanden bijten om ook het eindexamen te doorstaan, want er moeten heel wat saaie en moeilijke teksten over al het voorgenoemde ingestudeerd worden.

practicaBut fortunately I have a pretty tolerant teacher for this course. He – on the contrary to other teachers – usually gives just sufficient or a little bit more, because he knows I’m trying to understand everything and I am (almost) always present, and I find the course also pretty interesting. Always nice to be on the same level as your teacher!

Maar gelukkig heb ik voor dit vak een behoorlijk tolerante leraar. Hij geeft – integendeel tot andere leerkrachten – meestal wel net een voldoende of iets meer, omdat hij weet dat ik mijn best doe om alles te begrijpen, (bijna) altijd aanwezig ben en het vak ook behoorlijk interessant vind. Altijd leuk om zo een leraar te hebben, die ook een beetje op dezelfde golflengte met je zit!

His name is Joan Morell Aliaga, and of course he has a strong background in the art world. When I Google’d his name, I found an article showing that he has a Doctor title and that he is a specialist in paintings from the 15th century. He would have traveled to New York to analyze an altarpiece. Quite interesting to discover such things about your teacher! Google rocks huh!

Zijn naam is Joan Aliaga Morell, en hij heeft natuurlijk een sterke achtergrond in de kunstwereld. Toen ik hem ‘Google’-de, vond ik een artikel waaruit bleek dat hij een “Dr.”-titel draagt én specialist is in schilderijen uit de 15e eeuw. Hij zou zo naar New York gereisd zijn om een altaarstuk te analyseren. Best interessant om zulke dingen over je leraar te ontdekken! Waar Google dus allemaal niet goed voor is hé!

recur - joan ignasi aliaga morellTeacher at work in New York (Read more: http://caemnovetats.blogspot.com.es/2011/10/un-equip-dinvestigadors-del-caem.html)

Marketing turístico

Marketing is probably the most intensive course that I have followed this semester. Again, there were two teachers: the ugly and the handsome, easy to explain. 😉

Marketing is wellicht het meest intensieve vak dat ik deze semester gevolgd heb. Ook hier waren er 2 leerkrachten: de lelijke en de knappe, om het simpel uit te leggen. 😉

The first part was given by the ugly, of whome you can see a picture here. His name is Bernat. He spoke very fast, did not really care about Erasmus students, and we did not have to come to his practical lessons. He never wanted to correct the tasks that we made in the classroom, for us that was not important, he said. But I cannot say that he was a really bad teacher. He explained everything well, it was just heavy. And besides, we had four hours per week from him.

Het eerste deel werd gegeven door de lelijke, waarvan u hier een afbeelding ziet. Zijn naam is Bernat. Hij sprak heel erg snel, had niet erg veel zin om rekening te houden met Erasmus-studenten, en we hoefden daardoor voor hem niet naar de praktijklessen te komen. Hij wilde ook nooit de taken die we in de klas maakten verbeteren, voor ons was dat toch niet belangrijk, vond hij. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij echt slecht was. Hij legde alles wel goed uit, het was alleen zwaar. En bovendien hadden we 4 uur per week les van hem. 

mark - bernat roig merino Marketing teacher 

At the mid-term exam I got 2.77 / 10: a disaster. But it turned out that I had obtained an average score as my fellow students had not scored much better. When I went to discuss the results in Bernat’s office, he said it was okay. The second part would be better, there was a re-examination and at the end of the semester the Erasmus students usually passed, he said. So what I concluded therefrom, is that he was going to use a little magic? Or at least, I hoped for it. After all I learned really well for this course, but he said I just had misunderstood a lot of questions and that he didn’t always understand my answers either.

Op het tussentijdse examen behaalde ik 2,77/10, een ramp. Maar achteraf bleek dat ik een gemiddelde score had behaald. Mijn medestudenten hadden niet veel beter gescoord. Toen ik met een bang hart naar zijn kantoor ging om over de resultaten te praten, zei Bernat dat het wel goed kwam. Het tweede deel zou beter gaan, er was nog een herexamen én op het einde van de semester zijn de Erasmus-studenten er meestal wel door, zei hij. Dus wat ik daaruit afleidde, is dat hij een beetje magie zou gaan gebruiken. Of op zijn minst, daar hoopte ik wel op. Ik had immers echt goed geleerd voor dit vak, maar hij zei dat ik veel vragen had misverstaan of dat hij mijn antwoorden toch niet helemaal had begrepen.

schoolday

Anyway, the second part was a revelation: we were suddenly taught by a handsome and sympathetic teacher: Victor. It’s really a shame that the Spaniards as small of stature, because otherwise he could be my type! Haha! He always came to class with great enthusiasm, and he also did everything to make us understand the subject matter. A man to my heart! And he had a super nice (were it not classic) clothing style. You would think that he is gay, given that fact, but no!

Maar goed, het tweede deel was een openbaring: we kregen plots les van een knappe en sympathieke leraar: Victor. Spijtig dat die Spanjaarden zo klein van gestalte zijn, want anders kon hij best wel mijn type zijn! Haha! Altijd kwam hij met veel enthousiasme naar de les, en hij deed er ook alles aan om ons de materie te doen begrijpen. Een man naar mijn hart! En hij had een superleuke (weliswaar klassieke) kledingstijl. Je zou denken dat hij homo is, gezien dat feit, maar nee hoor!

I also think that Victor liked me, because he spoke to me a few times before, after and even during class. And he even knew my first and last name, and did his utmost best to pronounce that well. That was not really a success, haha!

Ik denk ook wel dat Victor mij leuk vond, want hij sprak me een paar keer aan voor, na en zelfs tijdens de les. Én hij wist zelfs mijn voor- en achternaam, en deed zijn opperste best om die goed uit te spreken. Dat was natuurlijk niet echt een succes, haha! 

marketing teacher1Victor at work: analysis of reviews on Booking.com

I still remember the day we made a task in the auditorium. After half an hour writing, we had to hand in the exercise. And of course he said to me, totally out of nowhere, to explain my exercise in front of the class. I tried to dismiss his request friendly: “Oh no, thank you, my Spanish is not so good.” But it was not a request, he looked at me deep in the eyes and therefore I understood: okay, this is an order. So I was totally unprepared doing my first presentation in Spanish to a group of Spaniards about a marketing strategy. And apart from the fact that I was nervous and doubtful about it, I have actually did super well. And Victor had a lot of respect for it, I’m sure!

Ik herinner me nog de dag dat we een taak maakten in de aula. Na een half uurtje schrijven, moesten we de oefening afgeven. En natuurlijk sprak hij mij toen aan, totaal uit het niets, om mijn oefening vooraan de komen uitleggen. Ik probeerde zijn verzoek vriendelijk af te wimpelen met een : “oh nee, dankjewel, mijn Spaans is niet zo goed.” Maar het was geen verzoek, hij keek me even diep in de ogen en daardoor begreep ik: oké, dit is een bevel. Zo ging ik dus even totaal onvoorbereid mijn eerste uiteenzetting in het Spaans geven aan een groep Spanjaarden over een marketingstrategie. En losstaand van het feit dat ik zenuwachtig en stuntelachtig overkwam, heb ik het er eigenlijk supergoed van af gebracht. En Victor had er veel respect voor, daar ben ik zeker van!

Hopefully that moment delivered me an extra point, because we also had a mid-term exam that did not go as good as hoped. I have no result yet, but I do not expect too much of it. It is almost impossible to correct a score of 2,77 / 10: I had to get a 7.23 / 10 for this exam to achieve a total 10/20 (or a 5 out of 10). Quite impossible, but we still have that re-examination in the middle of June, not to forget that the other teacher mentioned something about miracles….

Hopelijk heeft dat momentje mij een extra puntje (of een bank vooruit) opgeleverd, want we hadden ook van hem een tussentijds examen dat niet zo erg goed ging als gehoopt. Ik heb er tot op heden nog geen resultaat van gekregen, maar ik verwacht er niet te veel van. Het is ook bijna onmogelijk om een score van 2,77/10 op te trekken: ik moest op dit examen 7,23/10 halen om in totaal een 10/20 (oftewel een 5 op 10) te behalen. Vrij onmogelijk, maar we hebben nog die tweede examenkans halverwege juni, om niet te vergeten dat de andere leerkracht iets over wondermiddelen vermeldde…. 

photo (33)Studying hard for the Marketing exam, with dictionnary Spanish-Dutch nearby

Gestión Pública del turismo

The last course that I want to write something about is Gestión Pública del turismo. A course about which I initially had no idea what it would mean. It turned out to be about Public Tourism Management (in Spain). During the lessons Pau, the passionate teacher who is also occupying a civil servant position in Oliva (a tourist resort near Gandia), extensively talked about policies and destination management.

Het laatste vak waarover ik iets wil schrijven is Gestión Publica del turismo. Een vak waar ik aanvankelijk geen flauw idee van had wat het zou betekenen. Het bleek te gaan over het beleid van toeristische bestemmingen (in Spanje). Tijdens de lessen vertelde Pau, de gedreven leerkracht die ook een ambtenaarsfunctie bekleedde in Oliva (een toeristische badplaats vlakbij Gandia), uitvoerig over het beleid.

gestion - pau pérez ledo

Pau

That sounds boring, but it has opened doors for me that I did not even know that they were doors. I mean, I never expected that this course would be so important to me. It has given my vision on tourism a completely different direction. Or at least said: it has tightened my future perspectives. Well, I had already decided that I wanted to in the direction of incoming tourism (receiving tourists in a country, which is the opposite of the Belgian tourism economy that mainly focuses on the sending away of tourists towards holiday resorts). But after following this course, I’m sure! This aspect of tourism is undoubtedly my thing! Here I want to go further with!

Dat klinkt allemaal saai, maar het heeft deuren voor me geopend waarvan ik niet eens wist dat het deuren waren. Ik bedoel: ik had nooit verwacht dat dit vak zo belangrijk voor me zou zijn. Het heeft mijn visie over toerisme een compleet andere wending gegeven. Of op zijn minst gezegd: het heeft mijn toekomstperspectief scherper gesteld. Wel, ik had eerder al besloten dat ik de richting wilde uitgaan van inkomend toerisme (het ontvangen van toeristen in een land, wat het tegenovergestelde is van de Belgische toerisme-economie die voornamelijk focust op het wegsturen van toeristen richting vakantieoorden). Maar na dit vak te hebben gevolgd, weet ik het zeker! Dit aspect van het toerisme is ongetwijfeld mijn ding! Hier wil ik mee verder!

I realize it sounds pretty boring, because during the lessons Pau just talked about how we could improve our tourism destination management and how we can develop even small and unknown villages into valuable tourism destinations. The important thing is to do a good research and to create a strategic plan. You might know what I mean: with SWOT analyzes etc. (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), and those kind of things.

Het klinkt behoorlijk saai, besef ik wel, want tijdens de lessen praatte Pau alleen maar over hoe we onze toeristische bestemmingen beter kunnen beheren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat zelfs kleine en onbekende dorpen tot waardevolle toeristische bestemmingen kunnen uitgroeien. Het belangrijkste is om een goed onderzoek te doen en een strategisch plan op te stellen. Je kent dat misschien wel: met SWOT-analyses enzo (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), en nog zo van die dingen.

Swot_analysis

But it was super interesting and educational. At the beginning of the course we were assigned a group work so that we had to make a diagnosis about the politics of a potential tourist destination. I ended up, as it were naturally, in a group with Naroa, an exchange student from Séneca (Spanish Erasmus type) and Gildo, an Erasmus student from Portugal. And because Naroa comes from a village in the Basque country, the teacher thought it was a good idea to work around that village: Tolosa.

Maar het was super interessant en leerrijk. Aan het begin van de cursus kregen we een groepswerk toegewezen waarin we dus zo een diagnose moesten maken over de politiek van een bestemming met toeristisch potentieel. Ik belandde als het ware vanzelf in een groepje met Naroa, een uitwisselingsstudente van Séneca (Spaanse vorm van Erasmus) en Gildo, een Erasmus-student uit Portugal. En omdat Naroa van een dorp uit het Baskenland afkomstig is, vond de leerkracht het een goed idee om te werken rond dat dorp: Tolosa.

tolosaWe worked all semester long around that diagnosis, quite a thesis, you might say, and met almost every week to discuss the work we did. By the end of May our research was finally ready and our paper counted a total of 86 pages.

We werkten de hele semester lang aan die diagnose, een behoorlijk eindwerk mag je wel zeggen, en spraken zo goed als elke week af om onze opzoekingen te bespreken. Eind mei was het dan eindelijk zover en hadden we onze paper van welgeteld 86 pagina’s klaar. 

photo (13)Ik, Gildo & Naroa: in the copycenter after printing the final paper

Now I don’t need to tell you that it was an incredible amount of work. It was not always easy to come to a good result with our busy student life: finding a suitable date to meet each other each other, properly understand the Spanish, the cultural differences that cause a very different work rate, and so on.

Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat daar ongelooflijk veel werk aan te pas is gekomen. Het was ook niet altijd eenvoudig om met ons druk studentenleven tot een goed resultaat te komen: een gepaste datum vinden om bij mekaar te komen, mekaar juist begrijpen in het Spaans, de culturele verschillen die ertoe leiden dat het werktempo heel verschillend lag, enzovoorts.

photo(1))Ik en Naroa, finally finishing the project

On Friday, May 31 it finally happened … We had to present our final project in front of the class. I was incredibly nervous, because with more than 50 slides and more than 30 minutes to talk, it was a challenge for me to communicate all this political professional jargon in an appropriate manner. So I decided to get on the ‘stage’ taking my text, considering I really did not think to be able to do it in my own words.

Op vrijdag 31 mei was het dan eindelijk zover… We moesten ons eindwerk mondeling presenteren voor de klas. Ik had ongelooflijk veel zenuwen, want met meer dan 50 dia’s en meer dan 30 minuten praten, was het een ware uitdaging voor me om al dit politieke vakjargon op een gepaste manier te communiceren. Ik besloot dan ook om mijn hele tekst mee op het ‘podium’ te nemen, gezien ik het echt niet in eigen woorden dacht te kunnen.

photo (22)But we did it pretty well and the teacher seemed to like our work. We don’t have results yey, that only comes late June. I only hope I passed smoothly because the work counts for quite a lot points in the end result and I really gave everything. But I’m pretty sure that it will be okay.

Maar we brachten het er aardig goed vanaf en de leraar leek het werk erg goed te vinden. Resultaat hebben we er nog niet van, dat komt pas eind juni. Ik hoop alleen maar dat ik er vlot door ben want het werk telt voor aardig wat punten mee voor het eindresultaat en ik heb er echt alles voor gegeven. Maar ik ben er vrij zeker van dat het wel oké zal zijn.

photo (28)Me at work: presenting Tolosa

For this course I should do a final exam, which I hope to bring to a good end. I’ll be glad that it’s over, because I hope to pass all the subjects. It would be a disaster if not, considering I would have to redo all the unsuccessful courses in Belgium in the next academic year, and that would make that graduation may be delayed. Reason enough to make work hard and make sure that my Spanish adventure gets a happy ending! We did not come for high scores, but passed is passed and that’s the goal!

Voor dit vak moet dus nog enkel een eindexamen afgelegd worden, dat ik hoop tot een goed einde te brengen. Ik zal blij zijn dat het achter de rug is, omdat ik hoop voor alle vakken erdoor te zijn. Niet slagen zou een ramp zijn gezien mijn volgende schooljaar dan in het gedrang komt: de niet-geslaagde vakken moet ik in België opnieuw opnemen in het volgende academiejaar en dat zou maken dat het afstuderen vertraging kan oplopen. Reden te meer dus om er nog eventjes een lap op te geven en ervoor te zorgen dat mijn hele Spaanse avontuur een mooi einde krijgt! We zijn niet gekomen voor hoge scores, maar erdoor is erdoor en dat is het doel!

Wish me luck! I’ll keep you up to date!

Julie x

 

Gandia – University Life (2)

Time for a follow-up post about the student life in Gandia … In the previous post I talked about my course package and my spectacular way to pass the French subject. Perhaps it is now time to take a look at the vibrant campus life (and then again on some subjects …).

Tijd voor een vervolg-postje over het studentleven in Gandia… In de vorige post vertelde ik over mijn lessenpakket en mijn spectaculaire parcours door het vak Frans. Misschien is het nu tijd om even stil te staan bij de bruisende campus (en daarna weer over wat vakken…).

gandia_cas

As you can see, the university campus is situated near the beach of Gandia. It seems that God has listened to the prayers of ‘the student’ here because this is truly a dream destination! The motto “work hard, party harder” here is therefore truly applicable. Playa de Gandia is not only famous and notorious for its beach, the whole neighborhood actually comes to life after midnight. As it should be (in Spain)!

Zoals je kan zien, situeert de universiteitscampus van Gandia vlakbij het strand. Het lijkt wel alsof God de gebeden van ‘de student’ hier heeft aanhoort, want dit is werkelijk een droombestemming! Het motto “work hard, party harder” is hier dan ook werkelijk van toepassing. Playa de Gandia is niet alleen beroemd en berucht om het strand, de hele buurt komt eigenlijk pas tot leven na middernacht. Zo hoort dat (in Spanje)!

The ultra-modern campus was opened in 2001 and has approximately 2,000 students. And even though the architecture looks very strict: the atmosphere that hangs around is very casual and relaxed. The relationship between teacher and pupil are very familiar, reportedly even more than in the rest of Spain. That’s the advantage of this “small” campus (for Spanish standards).

De uiterst moderne campus werd pas geopend in 2001 en telt ongeveer 2000 studenten. En ook al ziet de architectuur er best strikt en streng uit: de sfeer die er rondhangt is uiterst ongedwongen en relaxed. De relatie tussen leerkracht en leerling zijn heel familiair, naar verluidt nog meer dan in de rest van Spanje. Dat is het voordeel van deze ‘kleine’ campus (naar Spaanse normen).

Enjoying Gandia Life 009

The university campus currently offers four disciplines (grados), which all last 4 years in normal conditions. I’m not sure if I translate them all entirely correct, but anyway:

 • Tourism
 • Audiovisual Communication
 • Telecommunication systems
 • Environmental Sciences

De universiteitscampus biedt op dit moment 4 richtingen (grados) aan, die allen 4 jaar duren in een normaal traject. Ik ben niet zeker of ik ze allemaal helemaal correct vertaal, maar goed:

 • Toerisme
 • Audiovisuele communicatie
 • Telecommunicatie systemen
 • Milieu wetenschappen

I think all courses are about as popular and they are all very practical. Personally, I think it’s nice that there are also walking around a lot of artistic people, because the program audiovisual communication focuses on the creation of media: radio, TV, animation movies and interactive communication … and best of all is that they all do it with a lot of passion!

Ik denk dat alle opleidingen ongeveer even populair zijn en ze zijn ook allemaal heel praktijkgericht. Persoonlijk vind ik het wel leuk dat er ook heel wat artistiek volk rondloopt, doordat de opleiding audiovisuele communicatie zich vooral richt op de creatie van media: radio, tv, animatiefilmpjes en interactieve communicatie… én het beste van al is dat ze het allemaal met veel passie doen!

Thus, the university even founded its own TV program, “Poliglotas” it is called. The students voluntarily created it: they do interviews, cooking videos, clips and so on. You get to know things about the international activities within the campus. Now they are already to their fourth or fifth season, if I have understood correctly. Here you can already see a trailer (in Spanish of course):

Zo is er zelfs een eigen tv-programma in de universiteit opgericht, “Poliglotas” genaamd. De studenten doen er vrijwillig aan mee: ze doen interviews, kookfilmpjes, clipjes enzovoorts. Je komt er dus heel wat door te weten over de internationale activiteiten binnen de campus. Inmiddels zijn ze ook al toe aan hun vierde of vijfde seizoen, als ik het goed begrepen heb. Hier zie je alvast een trailer (in het Spaans weliswaar):

I can actually only speak critically acclaimed about this campus. And most of all I would like to continue my studies here (I have only one year to go before I graduate). But unfortunately there is no option to extend my Erasmus exchange with one year. That obviously would be too good to be true!

Ik kan eigenlijk alleen maar met lof spreken over deze campus. En het liefst van al zou ik hier mijn hele studie voortzetten (ik heb inmiddels nog 1 jaar te gaan voor ik afstudeer). Maar helaas is er geen mogelijkheid om mijn Erasmus-uitwisseling met een jaar te verlengen. Dat had natuurlijk te mooi geweest om waar te zijn hé!

An example: I am very impressed with the motto of the Gandia campus. Which states: “Qualsevol nit pot sortir el sol ‘. This sentence is written in Valencian largely on one of the exterior walls, and means something like: “every night ends with a new day.” A very optimistic, meaningful and remarkable motto, don’t you think?!

Een voorbeeldje: ik ben erg onder de indruk van het motto van de Gandia campus. Die luidt: “Qualsevol nit pot sortir el sol’. Deze Valenciaanse zin staat in het groot geschreven op één van de buitenmuren, en betekent zoveel als: “elke nacht eindigt met een nieuwe dag”. Een heel optimistisch, zinvol en merkwaardig motto, nietwaar?!

Universitat_Politècnica_de_València-_Campus_de_Gandia_(6)

It is also very noteworthy that so many international students attend classes on the campus. There are a lot of Chinese students who study here their whole degree here and our current Erasmus delegation also counts about 100 members (at least if I can believe the Facebook group ESN GANDIA MEMBERS 2012-2013 January-June).

Het is ook heel noemenswaardig dat er zoveel internationale studenten les volgen in de campus. Er zijn heel wat Chinese studenten die hier hun hele studietraject afleggen, en onze huidige Erasmus-delegatie telt ook ongeveer 100 leden (als ik de Facebook groep ESN GANDIA MEMBERS 2012-2013 January-June tenminste mag geloven).

The fun part is that it is just enjoyable to study here: the facilities are very good, the teachers are enthusiastic and motivated, and even the students seem to be proud on both the campus as the atmosphere that hangs around. In short, recommendable to come and study here!

Het leuke is gewoon dat het aangenaam studeren is: de faciliteiten zijn uiterst goed, de docenten zijn enthousiast en gemotiveerd, en zelfs de studenten lijken trots te zijn op zowel de campus als de atmosfeer die er hangt. Kortom, een aanrader om hier te komen studeren!

Geografía del Turismo y del Ocio

Well, time for a story about a subject that I follow here: ‘Geography of tourism and leisure. This course consists of two parts, considering there are two teachers who have alternated each other somewhere mid-April.

Goed, tijd voor een relaas over een vak dat ik hier volg: ‘Geografie van het toerisme en de vrije tijd’. Dit vak bestaat uit twee delen, gezien er ook twee leraren zijn die mekaar ergens halverwege april hebben afgewisseld….

The first part we got from Maryland, a pretty young woman (apparently lesbian) and certainly not fallen on her mouth. The first classes with her were a whole experience, were it not a culture shock, considering she loves it even more than the other teachers to ask students for their opinions, or ask (personal) questions in the middle of her lectures and yes: appropriately and inappropriately she also might be snapping or offending someone in public. Some quotes are:

 • Your tasks were so bad that I better had thrown them through the window.
 • You guys are a bunch of pigs, you’d better not come to class, this I’ve never seen.
 • Give me ‘queso’, ‘jamon’, perfume and something nice, and maybe we can talk again (meant as a joke).

Het eerste deel kregen we van Maryland, een tamelijk jonge vrouw (naar het schijnt lesbienne) en zeker niet op haar mondje gevallen. De eerste lessen met haar waren een hele beleving, ware het niet een cultuurshock, gezien ze nog meer dan de andere leraren ervan houdt om in het midden van haar lezingen de studenten (persoonlijke) vragen te stellen, naar hun meningen te vragen, en jawel hoor: ze te pas en te onpas ook een afsnauwt of afbreekt. Enkele citaten zijn:

 • Jullie taken waren zo slecht dat ik ze beter door het raam had gegooid.
 • Jullie zijn een stel zwijnen, jullie zouden beter niet naar de les komen, dit heb ik nog nooit gezien.
 •  Geef me ‘queso’, ‘jamon’, parfum en iets leuks, en misschien kunnen we dan terug praten (als grap bedoelt).

Yeh, you’re a bit in favor or against her (and her classes). But it gives immediately a good impression of ​​how Spaniards deal with each other: very direct, and sometimes even TOO honest and rather familiar, in terms of language. I even forget just to mention that she does all these things while rattling, and sometimes it’s awfully hard to understand her. However, she uses a lot of intonation and facial expressions, which helps, of course!

Tsjah, je bent een beetje voor of tegen haar (en haar lessen). Maar wel meteen een prima indruk van hoe Spanjaarden met mekaar omgaan: heel direct, heel en soms zelfs TE oprecht en nogal familiair, qua taalgebruik, zeg maar. Vergeet ik er nog even bij te zeggen: dit alles doet ze al ratelend, en het is soms hartstikke moeilijk om haar te verstaan. Wel gebruikt ze superveel intonatie en gelaatsuitdrukkingen, helpt natuurlijk wel!

imageSomething like that… 😉

Well, what have we learned from her? Since ultimately that is what it’s all about … The difference between rural, littoral, natural and urban tourism, the difference between leisure and tourism, what the different types could be activities (adventurous, sportive, lucrative, educational) and… Oh yes, a whole chunk of destination knowledge (= indicating cities and countries on cards).

Goed, wat hebben we van haar geleerd? Daar draait het uiteindelijk om… Het verschil tussen ruraal, litoraal, natuur- en stedelijk toerisme, het verschil tussen vrije tijd en toerisme, wat de verschillende soorten activiteiten kunnen zijn (avontuurlijk, sportief, lucratief, educatief) en euhm… Oh ja, een hele brok landenkennis (= het aanduiden van steden en landen op kaarten).

For the exam I scored 47 on 50 for the destination knowledge (Excellent!), 5 out of 10 for the theory, and … 0.5 and 3 for my group work (Practicas). This last we found so strange that we went to ask what was wrong with it at her office. It turned out we had only delivered half of the requested work, because we had misunderstood the assignment. When we then still wanted to hand in the work and asked it up to four times again, she refused us. A lot of work for nothing, though … But she wanted to give us 0.5 on 10 more for the assistance during the classes (because we almost always were present). She also said that we could still come back to discuss the results after the final exam of the other teacher in June. In other words, everything is negotiable in Spain! Or maybe… Hopefully!

Voor het examen scoorde ik 47 op 50 voor de landenkennis (excellent!), 5 op 10 voor de theorie, en … 0,5 op 3 voor mijn groepswerk (practicas). Dat laatste vonden we zo vreemd dat we naar haar bureau zijn gegaan om te vragen wat er mis was gelopen. Wat bleek: we hadden slechts de helft van het gevraagde werk geleverd, omdat we de opdracht misverstaan hadden. Toen we vervolgens het werk alsnog wilden inleveren en de bundel tot vier keer toe probeerden te overhandigen, weigerde ze dat netjes. Veel werk voor niks, weliswaar… Maar ze wilde ons wel 0,5 op 10 meer geven voor de assistentie tijdens de lessen (omdat we zo goed als altijd aanwezig waren). Ook zei ze nog dat we na het eindexamen van de andere leerkracht in juni nog een mochten terugkomen om de resultaten te bespreken. Met andere woorden: alles is onderhandelbaar in Spanje! Of toch… Hopelijk!

bad-grade-fuuuuuuu-human-quotes-teachers-Favim.com-132814_large

Conclusion: I currently have a 5.7 out of 10 as a final note for this course and I still have to pass an examination for the other teacher. Thus there is still some sweat and toil to go to bring it all to a good end! Because… the other new teacher we have, Jesus, is quite a dry guy.

Besluit: ik heb momenteel een 5,7 op 10 als totaal voor dit vak en moet nog een examen afleggen voor de andere leerkracht. Wordt dus nog even zweten en zwoegen om het tot een goed einde te brengen! Want… de andere, nieuwe leraar die we hebben, Jesus, is nogal een droge kerel.

He keeps telling us things about cartography, GPS systems, and measuring distances on maps, we must also develop with Google Earth routes and it’s really awfully boring, and quite a bit harder than the first part, I think. I am also not looking forward this kind of theory in Spanish, because it is even difficult to do it in Dutch. Anyway, let’s do it! There is no other choice!

Hij komt ons steeds dingen vertellen over cartografie, gps-systemen, en het meten van afstanden op kaarten, we moeten ook met Google Earth routes uitwerken en het is echt hartstikke saai, en best wel wat moeilijker dan dat eerste deel, vind ik. Ik kijk er ook erg tegen op om het examen in het Spaans af te leggen over dit soort theorie, omdat het zelfs in het Nederlands moeilijk te begrijpen valt. Maar goed, we gaan ervoor! Er is geen andere keuze!

So, now you know a bit more about my exciting student life…. Soon more! 😉

Zo, nu weten jullie weer wat meer over mijn boeiende studentenleven…. Binnenkort meer! 😉

Gandia – University Life (1)

Logo_UPV_Gandia

After months of writing, Skyping, Facebooking and emailing about several trips, parties, new friends / enemies, countless beach days and eating / drinking parties, “the moment” finally came. Upon request of my many family members and friends, I decided to write something about my school life in Gandia. It’s about time, right?! After being in Spain for about 4 months… and having currently 1 month left…

Na maandenlang schrijven, Skypen, Facebooken en e-mailen over talrijke reisjes, feestjes, nieuwe vrienden, vijanden en ontelbare stranddagen en eet- en drinkpartijtjes, is het dan eindelijk zover. Op vraag van mijn vele familieleden en vrienden, besluit ik iets over mijn schoolleven in Gandia te schrijven. Dat werd tijd, nietwaar?! Na ongeveer 4 maanden in Spanje te zijn… En nog 1 maand over te hebben…

epsg4_ok

Well, let me briefly list up everything: I’m studying in Belgium Tourism and Leisure Management, and in February I traveled to Spain to follow the equivalent of my subjects during a semester at the Universitat Politecnica de Valencia – Campus Gandia. So here I am a student in the discipline ‘Grado en  Turismo’ and I follow all my lessons in Spanish. This is my course package:

Wel, laat me eventjes alles op een rijtje zetten: ik studeer in België Toerisme- en Recreatie Management, en ben in februari richting Spanje gereisd om gedurende een semester het equivalent van mijn vakkenpakket in België te komen volgen aan de Universitat Politecnica de Valencia – Campus Gandia. Hier ben ik dus een student in de richting ‘Grado en Turismo’ en volg ik al mijn lessen in het Spaans. Dit is mijn lessenpakket:

 • Francés II
 • Recursos Culturales
 • Geografía del Turismo y del Ocio
 • Marketing Turístico
 • Gestión Pública del Turismo

For those who are a little bit aware of the European credit system that is used in colleges and universities: each subject is good for 6 ECTS, so I take a total of 30 ECTS, like most model students. The credits will be later transferred to Belgium, through the European Erasmus system.

Voor zij dit een beetje op de hoogte zijn van het Europese credit-systeem dat gehanteerd wordt in de hogescholen en universiteiten: elk vak is goed voor 6 ECTS, waardoor ik een totaal van 30 ECTS opneem, zoals de meeste modelstudenten. De credits worden later getransfereerd naar België, via het Europese Erasmus-systeem.

And for those who are interested in my busy life as a student, this is my schedule:

En voor wie geïnteresseerd is in mijn drukke studentenleven, dit is mijn uurrooster:

Uuurrooster Gandia

For most of the courses, we also have additional “Practicas” every two weeks which are practical lessons in computer classrooms, in which the main task is to develop group works. For some courses we should make a final project (written and orally presented), and there are also a lot of school excursions scheduled throughout the semester. Just to say the schedule is in reality just a little busier than it looks! (Fortunately… because an average of 3 hours classes per day is very little, not?!)

Voor de meeste vakken hebben we om de twee weken ook nog bijkomende ‘Practicas’, dat zijn praktijklessen in computerklassen, waarin de voornaamste taak het ontwikkelen van groepswerken is. Voor sommige vakken moet ook een eindwerk geschreven en gepresenteerd worden, en er zijn ook heel wat schooluitstapjes gepland gedurende de semester. Om maar te zeggen: de rooster is in realiteit net een beetje drukker dan ie eruit ziet! (Gelukkig maar, want een gemiddelde van 3 uur les per dag is wel erg weinig, niet?!)

Moreover, the “Yoga” and “Zumba” hours are after school activities that are offered for free at the University, but to be honest I do not often succeed to follow them. Did I ever mention that sport (whether it is active or passive form) is not my thing?! 😉

Bovendien zijn de “Yoga” en “Zumba” uurtjes naschoolse activiteiten die gratis aangeboden worden door de universiteit, maar om eerlijk te zijn slaag ik er niet vaak in om ze te volgen. Heb ik ooit al gezegd dat sport (of het nu in actieve/passieve vorm is) niet mijn ding is?! 😉

65919_469038006484088_993684251_n

Español III

The Español III course I follow on a voluntary basis. It does not count in my official course list, and so I do not always have to be present. I try to pick up some things about the subject matter in order to improve my Spanish. But during the school year I have experienced that I actually learn more from the everyday life, the conversations with my Spanish roommate for example, than the lessons offered at school.

Het vak Español III volg ik op vrijwillige basis. Het telt niet mee in mijn officiële lessenpakket, en dus hoef ik ook niet altijd aanwezig te zijn. Ik probeer er gewoon iets op te pikken van de leerstof om zo mijn Spaans te verbeteren. Maar gedurende het schooljaar heb ik ondervonden dat ik eigenlijk meer leer uit het dagelijkse leven, de conversaties met mijn Spaanse huisgenote bijvoorbeeld, dan uit de lessen zelf.

Therefore I am going very little to these classes. I did make a final presentation about Andalusia region with Nafisa though, she is a fellow student from Uzbekistan. We together through Spain and Portugal.

Bijgevolg ga ik nog maar weinig naar deze lessen. Ik deed wel een eindpresentatie met Nafisa, een medestudente uit Oezbekistan, over de regio Andalucía. Dit na onze grote reis samen door Spanje en Portugal. 

dia cordoba

My Spanish teacher in action! / Mijn Spaanse lerares in actie:   http://politube.upv.es/play.php?vid=45904

Francés II

Okay, let me start with another language course, which is officially included in my courses list. And therefore of greater importance: French. The level 2 represents the European level A2, for those who understand that term. It is anyway not very high, and not too difficult for me. But I’m in Spain and I do not know if you know, but Spanish and other languages ​​than Spanish … That is not going good together! Their English could be better, but their French … Here we are simply not going to talk home about.

Oké, laat me even beginnen met een ander taalvak, dat wel officieel is opgenomen in mijn vakkenlijstje. En dus ook van groter belang is: Frans. Het niveau 2 staat voor het Europese niveau A2, voor zij die die term begrijpen. Dat is sowieso al niet erg hoog, en dus niet al te moeilijk voor me. Maar ik ben in Spanje, en ik weet niet of jullie het weten, maar Spanjaarden en andere talen dan het Spaans… Dat gaat niet goed samen! Hun Engels kan beter, maar hun Frans… Daar spreken we gewoon beter niet over naar huis.

My teacher Sonia is a sweetheart, and luckily she speaks French fluently. But we spent about 75% of our classes to the reading out loud of texts (every student at its turn a few sentences), repeating those phrases to practice the proper pronunciation and then we discussed these texts in terms of vocabulary, and for those who dared, we discussed the content. These two latter happened usually in Spanish, so I actually learned much more Spanish than French. In short, I was bored to death in this class.

Mijn lerares Sonia is een schatje, en zij spreekt gelukkig wel vloeiend Frans. Maar we spendeerden zowat 75% van onze lessen aan het voorlezen van teksten (om de beurt een paar zinnetjes), het herhalen van die zinnetjes om de juiste uitspraak in te oefenen, en vervolgens bespraken we die teksten dan qua woordenschat, en voor zij die het aandurfden, bespraken we de inhoud. Die twee laatsten gebeurden dan meestal in het Spaans, waardoor ik eigenlijk veel meer Spaans dan Frans bijleerden. Kortom: ik verveelde me dood in deze les.

Movie looks very similar to my French classes in Spain: / Filmpje ziet er echt uit zoals het er hier op school aan toe gaat tijdens de Franse les:

Somewhere in late April it was time for a mid-term exam. The same day I would have an additional examination of the part that was already taken in January. But Sonia said that I needed to learn that part too: all the subject matter of the first semester. So I did that: I made a nice vocabulary list (French-Spanish) and a summary of the grammar from the textbook. I completed the one test, and concluded that Sonia had forgotten the other test (from January). We made a new appointment for the next day, and eventually I completed both exams. I thought it was a bit strange at that time that the exam from January seemed harder than the one from April.

Ergens eind april was het dan tijd voor een tussentijds examen. Ik moest diezelfde dag nog een extra examen afleggen, van het deel dat in januari afgelegd zou zijn. En Sonia zei dat ik ook alle leerstof van de eerste semester moest leren. Dus deed ik dat: ik maakte een aardige woordenlijst en een samenvatting van de grammatica uit het handboek. Ik legde de eerste test af, en constateerde dat Sonia de tweede test (die van januari) vergeten was. We maakten een nieuwe afspraak voor de volgende dag, en uiteindelijk legde ik de twee examens af. Ik vond het wel een beetje vreemd op dat moment dat het examen van januari me moeilijker leek dan het examen van april.

After a long wait, the Spanish norm, I finally got the results! Well … I arrived a little bit before the others at the classroom and Sonia spoke to me. She said my results were very good, she clearly noticed that it was too easy for me, and she said that she had given me “accidentally” an exam of the higher year, the next day. Also on that exam I scored high, so to follow more difficult classes at this university, made no sense to her. I obtained a 9/10 for the exam of April, and a 8/10 for the exam of January.

Na lang wachten, op zijn Spaans, kreeg ik dan eindelijk de resultaten te pakken! Nu ja… Ik kwam een beetje voor de rest binnen in het klaslokaal en Sonia sprak me aan. Ze zei dat mijn resultaten erg goed waren, dat ze duidelijk merkte dat het te makkelijk voor me was en dat ze me ‘per ongeluk’ een examen uit een jaar hoger had gegeven. Ook op dat examen scoorde ik hoog, dus mij een niveau hoger les laten volgen, had voor haar ook geen zin. Ik behaalde een 9/10 voor het examen van april, en een 8/10 voor het examen van ‘januari’.

excellentgpa-250x215Sonia told me that I did not have to come anymore, she thought I had better things to do (and also said it that way). I was dumbfounded and asked her how I would manage to get notes for the final exam. “Oh,” she said, “Do not worry. I’ll give you that 9/10 as a final result. You do not have to do the final exam. I’ve seen enough of you. Enjoy the rest of your time here! “And as soon as I had entered the classroom, I was gone again.

Sonia zei dat ik niet meer moest komen, ze dacht dat ik wel wat beters te doen had (en zei dat ook op die manier). Ik was stomverbaasd en vroeg haar hoe ik dan nota’s zou bemachtigen voor het eindexamen. “Oh”, zei ze, “maak je geen zorgen. Ik geef je wel die 9/10 als eindresultaat. Je hoeft het eindexamen niet meer te doen. Ik heb voldoende van je gezien. Geniet nog van je tijd hier!” En zo gauw als ik het leslokaal was binnengekomen, was ik alweer weg.

So starting from somewhere mid-May I had every Friday from 3 to 5 o’clock free! Whoopee! And yayyy to that 9/10! At least already one subject that I certainly passed! 🙂

Vanaf ergens half mei had ik dus elke vrijdag van 3 tot 5 uur vrij! Joepie! En nog meer joepie voor die 9/10! Toch al één vak waar ik zeker voor geslaagd ben! 🙂

8406649

Curious about the stories of other subjects? Keep reading … To be continued!

Benieuwd naar de verhalen over andere vakken? Blijven lezen… Wordt vervolgd!

Finding “My inner compass”

There is only one month left in Spain. Time flies and my brains are working overtime to keep up all those beautiful memories. But unfortunately only photos can be so precise that they will not fade away … There have been too many great moments to remember them all, but the whole idea and overall feeling, I cherish. And I have a full backpack that I can take back home with me, I know that already. A both physical and psychological backpack, you know….

Er is nog maar één maand over in Spanje. De tijd vliegt en mijn hersenen draaien overuren om al die mooie herinneringen bij te houden. Maar helaas zijn enkel foto’s zo nauwkeurig dat ze niet vervagen… Er zijn te veel mooie momenten geweest om ze allemaal te kunnen onthouden, maar het hele idee en algehele gevoel koester ik. En ik heb een volle rugzak die ik terug mee naar huis kan nemen, dat weet ik nu al. Een zowel fysische als psychologische rugzak, weet je wel….

I just wonder what I will do with it. One thing is already certain: Erasmus has changed me. Maybe not so much that first layer of my personality that is on the surface, and which is rather superficial, but it certainly has touched something deep inside me. It has put my world upside down, and I am still blown away by it. This is a dream from which I do not want wake up, I want to do everything to give. the life I lead now here an extension. I want this to be my new way of life.

Ik vraag me alleen af wat ik ermee zal doen. Eén ding is nu al zeker: Erasmus heeft mij veranderd. Misschien niet zo zeer die eerste laag van mijn persoonlijkheid die aan het oppervlak ligt, en nogal oppervlakkig is, maar zeker heeft het iets diep in me geraakt. Het heeft mijn wereld op zijn kop gezet, en ik ben er tot op heden nog steeds ondersteboven van. Dit is een droom waaruit ik niet wakker wil worden, ik wil er alles aan doen om het leven dat ik nu leid een extensie te geven. Ik wil dat dit mijn nieuwe manier van leven wordt.

tumblr_inline_mj8d9ozqTt1qz4rgp

And that’s really what this is all about: all my previous principles and worldviews have been given another dimension. As you already could read before I have wild plans to continue studying, doing an internship abroad and yes, I’m young and reckless: I have those sneaky dream to improve the world. Well, tourism continues to excite me … I know that.

En dat is eigenlijk waarover dit allemaal gaat: al mijn voorgaande principes en wereldbeelden hebben een andere dimensie gekregen. Zoals jullie eerder al konden lezen, heb ik wilde plannen om verder te studeren, een buitenlandse stage te doen en jawel hoor, ik ben jong en roekeloos: heb die stiekeme droom om de wereld te verbeteren. Nu ja, het toerisme blijft me prikkelen… Dat weet ik wel.

In recent months I have experienced a whole new way of studying in Spain, not only in terms of “strategy”, but also the approach to tourism here is completely different. There is more emphasis on Destination Management, Political Policy and Conservation of our Heritage. It fascinates me all so much more than what we learn in Belgium on tourism classes: business travel, cruises, aviation, travel agencies, … I don’t know if you can feel the difference between the purely economical side and what feels more as ‘the foundation’ of tourism to me. The basis of tourism is a good policy. The vision and real ‘caring’ about what contains our beautiful world. That is quite different from the continuous selling of mass and luxury products to customers who only care about their annual holiday! Well, I’ve found my passion. I’m sure now!

In de afgelopen maanden heb ik in Spanje een hele nieuwe manier van studeren ervaren, niet alleen qua ‘strategie’, maar ook de benadering van het toerisme is hier helemaal anders. Er wordt meer nadruk gelegd op Destination Management, het Politieke Beleid en de Conservatie van ons Erfgoed. Het boeit me allemaal zoveel meer dan wat we in België leren over toerisme: zakenreizen, cruises, luchtvaart, reisbureaus, … Ik weet niet of jullie het verschil kunnen voelen tussen het puur economische en wat voor mij meer als ‘de fundering’ van het toerisme aanvoelt. De basis van het toerisme is een goed beleid. De visie en het werkelijk ‘zorgen’ om wat onze mooie wereld bevat. Dat is toch heel wat anders dan het continu verkopen van massa- en luxeproducten aan klanten die enkel geven om hun jaarlijkse vakantieperiode?! Nu ja, ik heb mijn passie gevonden. Dat weet ik zeker nu!

sustainabletourism1

So I’m sure I want to go further than the direction I was sent in with my Bachelor of Tourism and Recreation Management, and that is super good! I am very grateful for that! But apart from that study thing, I also started thinking about going home….

Dus ik ben ook zeker dat ik verder wil gaan dan de richting die ik met mijn Bachelor in Toerisme- en Recreatie Management wordt opgestuurd, en dat is super goed! Ik ben er erg dankbaar voor! Maar los van dat studiegebeuren, begin ik stilletjes aan ook aan het naar huis gaan te denken….

I’m not homesick, at all… I cherish every moment more and more, and I realize that every day is one day less in Spain, and therefore one day to enjoy EXTRA and to be grateful for the beach that is just 25 footsteps from my apartment, for the sun which always shines and the eternal carefree Spanish lifestyle. I will miss it enormously!

Ik heb geen heimwee, integendeel… Ik koester elk moment meer en meer, en besef dat elke dag een dag minder in Spanje is, en daardoor een dag meer om EXTRA te genieten en dankbaar te zijn voor het strand dat hier op amper 25 voetstappen van mijn flat ligt, de zon die altijd schijnt en de eeuwig onbezorgde Spaanse levensstijl. Ik zal het enorm missen!

529444_616444695050667_1243585710_n

But then I think of my home. I ask myself more and more the question of what my life in Belgium represents, or rather: my life in Belgium should be the reflection of my personality and it is not. You know, I wonder where I’ve been sending myself to and where I thought that I was going to? I had the steering wheel in my  hands and drove at random. It’s not that I regret it, because without the path I have traveled this far, of course I had not end up here. I just wonder whether it is not better to take my steering wheel firmer in the hands now that I know what direction I want to go out …

Maar ik denk dus aan mijn thuis. Ik stel mezelf meer en meer de vraag wat mijn leven in België voorstelt, of beter gezegd: mijn leven in België zou de weerspiegeling van mijn persoonlijkheid moeten zijn, en dat is het niet. Weet je, ik vraag me af waar ik mezelf heb heen gestuurd en waar ik dacht heen te gaan? Ik had het stuur in de handen en reed in het wilde weg. Ik heb er geen spijt van, want zonder het pad dat ik tot hier heb afgelegd, had ik hier natuurlijk niet geraakt. Ik vraag me alleen af of het niet beter is om het stuur wat steviger in handen te nemen nu ik weet welke richting ik uit wens te gaan…

I do not know the destination yet, but I have a feeling that I found the “compass of life”: knowing where the north is, is enough for now. And let us say that the north (or south or whatever you want to call it), is my heart feeling. I know which direction I should follow to follow my heart. I want to listen to my inner compass.

Ik ken de bestemming nog niet, maar ik heb het gevoel dat ik zopas het “kompas van het leven” heb gevonden: weten waar het noorden ligt, is voorlopig al voldoende. En laat ons bij deze dan maar zeggen, dat het noorden (of het zuiden of hoe je het ook wil noemen), mijn hartsgevoel is. Ik weet welke richting ik moet volgen om mijn hart te volgen. Ik wil luisteren naar mijn innerlijke kompas.

the compass of life

If I’m back in Belgium in July, my life will be back to normal very soon. I already know that now. And to avoid getting back into the old routine, I need to analyze properly what needs to change. And exactly that is what has I have kept me busy in my head the past few weeks…

Als ik in juli daar terug in België ben, zal mijn leven heel snel terug bij het oude zijn. Dat weet ik nu al. En om te voorkomen dat ik terug in de oude sleur herval, moet ik nu goed analyseren wat er moet veranderen. En precies daarmee heb ik mij de afgelopen weken in mijn hoofd bezig gehouden…

I study and that is neat, keep it that way. I work in a travel agency, and that is good as long as I study. But I have to avoid that the security will hold me there. I need time to dare to let go and to choose for the uncertainty of something new, but it does not have to be now. I rent an apartment in a neighborhood where I actually do not know anybody; I have really nothing that could hold me there, because I need to spend several hours every day on the road towards my school. There’s the rub, and so I began to ask myself why I live there? Why it suddenly feels like my own home is my ivory tower? I have the most beautiful apartment that a 21-year-old could imagine, and the price is relatively okay, but it’s lonely and empty. I have cats and they make the atmosphere, along with the decoration. But are cats and decoration a reason to stay where you don’t belong? They are both movable, so I wonder if I’d better not move from house again.

Ik studeer en dat is netjes, houden zo. Ik werk in een reisbureau, en ook dat is goed, zolang ik studeer. Maar ik moet vermijden dat de zekerheid me daar zal vasthouden. Ik moet op tijd durven los te laten en voor de onzekerheid van iets nieuws te kiezen, maar dat hoeft nu nog niet te zijn. Ik huur een appartement in een buurt waar ik eigenlijk niemand ken, waar ik eigenlijk niets te zoeken heb, want ik moet elke dag meerdere uren onderweg spenderen richting mijn school. Daar wringt het schoentje, en zo begon ik mezelf af te vragen: waarom woon ik daar? Waarom voelt het plots alsof mijn eigen huis mijn ivoren toren is? Ik heb het mooiste appartement dat een 21-jarige zich kan inbeelden, en de prijs is relatief oké, maar het is eenzaam en leeg. Ik heb katten en die maken de sfeer, samen met de decoratie. Maar zijn katten en decoratie een reden om ergens te blijven waar je niet op je plaats zit? Ze zijn beiden verplaatsbaar, dus vraag ik me af of ik niet beter opnieuw zou verhuizen.

1357836831576439Moreover, the idea of ​​loneliness bubbled up in me when I began to think about living on my own again … I’ve lived here for 4 months with two girls together in an apartment, which is about the same size than my apartment in Belgium. It certainly did not go smoothly, that living together, but even the unpleasant part I start to like. It begins to change me, I am very dutifully and normally everything needs to go according to a certain structure, everything should be neat, and everything has a fixed position and I have a fixed cleaning day. Here everything is different: we hardly clean, there is anything but structure and regularity, and to be honest: it goes really well.

Bovendien is de idee over eenzaamheid in me opgeborreld toen ik begon te denken aan het terug alleen wonen… Ik woon hier nu al 4 maandenlang met 2 meiden samen in één appartement, dat ongeveer dezelfde grootte heeft dan mijn appartement in België. Het is zeker niet op rolletjes gelopen, dat samenleven, maar zelfs het onaangename begin ik leuk te vinden. Het begint me te veranderen: ik ben heel plichtsbewust en normaalgezien moet alles volgens een bepaalde structuur verlopen, moet alles netjes zijn, en heeft alles een vaste plaats en een vaste poetsdag. Hier is alles anders: er wordt amper gepoetst, is allesbehalve structuur en regelmaat en het loopt eigenlijk prima.

I feel that because of the chaos there comes more tranquility in my life. A very strange but innovative experience! And also: even though we do not talk all the time, and we are certainly not the best friends in the world … I’m never alone. There is always someone at home when I get home, and there is always some movement and impulse around me. I’m going to miss that, I will need more of that. I feel that it is good for me. I always thought it would make me nervous and that it would bring me out of balance. And I thought I would long for a night alone on the sofa to be able to read a book quietly … But nothing less is true! I fooled myself.

Ik voel dat er door de chaos meer rust in mijn leven komt. Een heel vreemde maar vernieuwende ervaring! En bovendien:  ook al praten we niet altijd, en zijn we zeker niet de beste vriendinnen ter wereld… Ik ben nooit alleen. Er is altijd iemand thuis als ik thuis kom, en er is altijd wat beweging en impuls rondom me heen. Dat ga ik missen, dat ga ik meer nodig hebben. Ik voel dat het goed voor me is. Ik dacht altijd dat het me zenuwachtig zou maken en uit balans zou brengen. En ik dacht dat ik zou verlangen naar een avondje alleen op de sofa om rustig een boek te kunnen lezen… Maar niets is minder waar! Ik heb mezelf voor de gek gehouden.

life-quote-life-quotes-make-sense-quote-quotes-world-Favim.com-62127_large

I lived the life of a lonely woman, not the life of a busy student. I feel I’m ready for the real student life: surrounded by equal-minded people from the same age with vision and dreams, and not by plants and cats that bring “tranquility” in my life. So I have to re-organize some things in my life, once I’m back in Belgium … And how I will do that exactly, I have no idea yet. Miracles, I cannot do of course, and unfortunately magic is not an option. And the reality is the reality, and I have to think rationally, instead of only sitting there daydreaming … But I do know that I will make work of this visions!

Ik leefde het leven van een eenzame vrouw, niet van een bezige student. Ik voel dat ik klaar ben voor het echte studentenleven: omsingeld door gelijkgezinde leeftijdsgenoten met visie en dromen, en niet door planten en katten die “rust” brengen in mijn leven. Ik moet dus het een en ander op zijn plaats verschuiven, eens ik terug in België ben… En hoe ik dat precies zal doen, daar heb ik nog geen idee van. Wonderen kan ik natuurlijk niet doen, en toveren al helemaal niet. En de realiteit is de realiteit, en ik moet ook rationeel denken, in plaats van enkel maar te dagdromen… Maar ik weet wel dat ik van dit inzicht werk zal maken!

im-possible

Back in Belgium a new challenge is waiting for me: transforming my old life to my new world perspective!

Eens terug in België staat me dus een nieuwe uitdaging te wachten: mijn oude leven transformeren naar mijn nieuwe wereldbeeld!

I will go for my driving license (finally!), work hard all summer, follow my heart, finish my studies and apply for a new degree, search for a way out of my current lifestyle and go on an internship. And study hard: improve my Spanish and (academic) English skills! And I cannot forget about implementing the secret of the Spanish lifestyle in my Belgian existence: always “Tranquila”, or how we say in Flanders: “Hurry and rush is rarely good!”

Ik zal voor mijn rijbewijs gaan (eindelijk!), een zomer lang hard werken, mijn hart volgen, mijn studie afmaken en voor een nieuwe studie kandidatuur stellen, een uitweg in mijn huidige levenssituatie zoeken en op stage gaan. En hard studeren: mijn Spaans en (academisch) Engels moet verbeteren! En ik mag vooral niet vergeten om het geheim van de Spaanse levensstijl mee te nemen in mijn Belgische bestaan: altijd “Tranquila”, of op zijn Vlaams gezegd: “Haast en spoed, is zelden goed!”

There’s a lot to do for me so! And the thoughts in my mind grow bigger….

Er staat me heel wat te doen dus! En de hersenspinsels groeien verder….

More about it later..  😉

THE BIG TRIP – Day 5: Gibraltar (U.K.)

TRAVELOGUE – Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar (U.K.)

Our trip through Spain was over. After having visited Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga and Ronda, it was time for something else. Portugal? No, not yet. That was for later! First we would travel to UK … Well, it is to say … GIBRALTAR! This is a British overseas territory.

Onze reis door Spanje zat erop. Na Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga en Ronda bezocht te hebben, was het tijd voor wat anders. Portugal? Nee, nog niet. Dat was voor later! Eerst zouden we nog naar Verenigd Koninkrijk reizen… Wel, het is te zeggen… GIBRALTAR! Dit is een Brits overzees gebied.

BIG TRIP (1) 893

A little bit of history … (or “what were those Brits looking for here?”)

Gibraltar was conquered  during the Spanish War of Succession in 1704 by an Anglo-Dutch military force. The area was then “forever” transferred to Britain under the Treaty of Utrecht in 1713. It was an important base for the Royal Navy.

Een beetje historiek… (of het “wat zochten die Britten hier dan?”)

Gibraltar werd in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd. Het gebied werd vervolgens in 1713 onder de Vrede van Utrecht “voor altijd” overgedragen aan Groot-Brittannië. Het was een belangrijke basis voor de Royal Navy.

BIGtrip_04-01 914

The sovereignty of Gibraltar is a major point of issues in the Anglo-Spanish relation as Spain claims Gibraltar. Gibraltarians rejected proposals for Spanish sovereignty at the referendum of 1967 and again in 2002. According to the Gibraltar Constitution of 2006, Gibraltar governs its own affairs, though some powers, such as defense and foreign affairs remain the responsibility of the Government of the United Kingdom.

De soevereiniteit van Gibraltar is een belangrijk twistpunt van de Engels-Spaanse relatie omdat Spanje aanspraak maakt op Gibraltar. Gibraltarezen verwierpen voorstellen voor Spaanse soevereiniteit bij referendum in 1967 en opnieuw in 2002. Volgens de Gibraltarese grondwet van 2006 regelt Gibraltar zijn eigen zaken, hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

BIG TRIP (1) 901

Anyway, to get in Gibraltar we had to get first out of Ronda, of course. And we did not manage to leave Ronda before noon, thanks to our late breakfast (about which you can read more in the previous blog post). Moreover, it was very difficult to find parking near Gibraltar. At least … FREE parking. Because to approach Gibraltar, you can better park in La Linea de la Concepción. This is the last village in Spain before the border point.

Enfin, om in Gibraltar te geraken, moesten we natuurlijk wel eerst van Ronda daarheen geraken. En we vertrokken pas rond de middag van daarginds, mede dankzij ons  late ontbijt (waarover je meer kan lezen in de vorige blogpost). Bovendien was het ook heel erg moeilijk om parkeerplaats te vinden, tenminste… GRATIS parkeerplek. Want om Gibraltar te benaderen, parkeer je best in La Linea de la Concepción. Dit is het laatste dorp in Spanje, voor de grensovergang.

BIG TRIP (1) 890

Ultimately we managed to find free parking, but we had to do some more walking. And there we were … Holding our identity cards ready to cross the border! BUTTT … That was without taking count of Nafisa. Unfortunately she could not cross the border because she is of Uzbekistan, and her Spanish “residence permit” was not sufficient to be able to leave the country. And her passport was still home in Gandía. We decided to leave her behind with pain in the heart, but on the other hand we wished her a nice day at the beach to La Linea de la Concepcion!

Uiteindelijk lukte het dus wel om gratis parkeren, mits een kleine wandelopgave. En daar waren we dan… Met onze identiteitskaarten klaar om de grens over te steken! MAAAAARRR… Dat was buiten Nafisa gerekend. Helaas mocht zij de grens niet oversteken omdat zij van Oezbekistan is, en haar Spaanse “verblijfsvergunning” was niet voldoende om het land te mogen verlaten. En haar paspoort lag natuurlijk nog lekker thuis in Gandía. We besloten haar met pijn in het hart achter te laten, maar wenste haar anderzijds ook een fijne stranddag toe in La Linea de la Concepcion!

BIGtrip_04-01 1233

Nafisa: SHE WILL BE BACK! : D

One obstacle is our Gibraltar adventure was just “solved”, or other obstacle was already waiting for us … As you may know, Gibraltar is a very expensive destination because it is so isolated, and they use the British Pound. So … As you may already know too, we are budget travelers, and we wanted to travel as cheap as possible to the top of “The Upper Rock” (the top of Gibraltar, let’s say).

De ene hindernis is ons Gibraltar-avontuur was nog niet voorbij, of het andere avontuur stond ons al op te wachten… Zoals je misschien wel weet, is Gibraltar een erg dure bestemming omdat ze zo geïsoleerd is, en men gebruikt er ook nog eens de Britse Pond. Dus… Zoals je misschien ook al weet, zijn wij budgetreizigers, en wilden wij het zo goedkoop mogelijk aanpakken om tot aan de top van “The Upper Rock” te geraken (de top van Gibraltar, zeg maar).

BIGtrip_04-01 945

Therefore we decided to share a taxi, that would drop us at the foot of the mountain, so we could continue walking, and then we would descend by feet around sunset. BUT …. The taxi drivers were a real market vendors, embezzlers, liars, profiteers, … No word describes it well enough how much they dared to ask and how laborious they did about the prices.

Daarom besloten we om een taxi te delen, die ons aan de voet van de berg zou afzetten, zodat we daarna zelf verder konden wandelen, en tegen zonsondergang zouden we vervolgens afdalen. MAAR…. De taxichauffeurs waren één voor één echte marktkramers, foefelaars, leugenaars, profiteurs, … Geen woord beschrijft het goed genoeg hoeveel ze durfde vragen en hoe omslachtig ze deden over de prijzen.

BIG TRIP (1) 920

Therefore we took the cable car and we paid about € 12 each for a single ride which took only 2 minutes. Scandalous! But … We were then finally up the rock, and all in all it went very smoothly.

Tevergeefs namen we bijgevolg alsnog de kabellift en betaalden we iets van een €12 elk voor een enkel ritje van amper 2 minuten. Schandalig! Maar… We waren dan toch eindelijk boven, en het ging al bij al vlotjes.

BIGtrip_04-01 975

In the cable car there was an automatic cassette that warned us not to feed the animals, and that personal things should be held close to the body and that it was on personal responsibility, and so on. And yes, we were not even 5 minutes out of the cable car, and they were already there …. The MONKEYS!

In de kabellift werden we door een automatische afspeelcassette al gewaarschuwd dat we de dieren niet mochten voederen en dat persoonlijke belangen dichtbij het lichaam gehouden moesten worden, en dat het op eigenlijk verantwoordelijkheid was, enzovoorts. En jawel hoor, we waren nog niet goed en wel uit de lift gestapt of daar stonden ze al…. DE AAPJES!

BIG TRIP (1) 939

And how could it be otherwise, of course they stole part of our lunch … Right at the beginning!

En hoe kan het ook anders, natuurlijk stolen ze deel van onze lunch… Meteen bij het uitstappen al!

BIG TRIP (1) 946

Christophe could still laugh happily after all, but we were all very careful afterwards.

Christophe kon er gelukkig nog om lachen, al waren we daarna toch allemaal wel op onze hoede.

BIGtrip_04-01 1046

The monkeys were after all so used to seeing tourists, that they dominated them. They were the boss, and to take some pictures, you had to do your best to manage it here and there. But it gave something exciting to the whole experience of “The Upper Rock”!

De apen waren het immers zo gewend om toeristen te zien, dat ze ze domineerden. Zij waren de baas, en om wat foto’s te trekken, moest je toch goed je best doen hier en daar. Maar het gaf wel iets spannends aan de hele beleving van “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 005BIG TRIP (2) 016

We went to a viewpoint from which we had a magnificent view over the town of Gibraltar, La Linea de la Concepcion and the mainland of Spain. And in front of us was this beautiful rock formation, and that all against a background of bright blue sky and azure sea … It really made me dream awat! “I’m on top of the world!”

We gingen naar een uitkijkpunt van waaruit we een prachtig zicht hadden over het stadje van Gibraltar, La Linea de la Concepción en het vasteland van Spanje. En voor ons prijkte een prachtige rotsformatie, en dat tegen een achtergrond van helderblauwe lucht en azuurblauwe zee… Het deed me echt wegdromen! “I’m on top of the world!”

BIGtrip_04-01 1060

BIGtrip_04-01 1069

And after some walking, and passing monkeys we reached the other side of the rocks. From there we had a view over… no more or no less then: AFRICA! I think this was the closest to the African continent that I had ever been, and we could see Morocco a little bit in the distance. With a little bit of creativity, you’ll see it in this photo:

En na even wandelen, en aapjes passeren kwamen we natuurlijk de andere kant van de rotsen tegen. Van daaruit hadden we uitzicht op niet meer of niet minder dan: AFRIKA! Dit was volgens mij het dichtste bij het Afrikaanse continent dat ik ooit al was geweest, gezien we Marokko in de verte al konden zien liggen. Met een beetje creativiteit kan je het in deze foto wel zien:

BIG TRIP (2) 053

BIG TRIP (2) 059

We also made some super cute pictures of each other.

We maakten ook enkele superleuke foto’s van elkaar.

BIG TRIP (2) 085BIGtrip_04-01 1112BIG TRIP (2) 129

The sun burned on our shoulders, we sweat a lot from time to time, but oh God, this was a wonderful hiking trip! I did not expect that much nature today!

De zon brandde op onze schouders, we zweten ons bij momenten te pletter, maar och God, wat was dit een heerlijke trektocht! Ik had zoveel natuur niet verwacht van vandaag!

BIGtrip_04-01 1119

And everything was so breathtakingly beautiful!

En alles was zo adembenemend mooi!

BIG TRIP (2) 091

Eventually we kept wandering around these rocks, and we saw about all the sights around the rock.

Uiteindelijk bleven we rondtrekken in deze rotsen, en zagen we zowat alle bezienswaardigheden.

BIGtrip_04-01 1191

We hiked back down around sunset just because we HAD TO. Otherwise we would have preferred to stay a little bit longer. I’m sure about that!

We daalden af tegen zonsondergang omdat we dan wel MOESTEN. Anders hadden we best nog langer gebleven. Daar ben ik zeker van!

BIGtrip_04-01 1202

What a great day at “The Upper Rock”!

Wat een geslaagde dag bij “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 186

Once down I was obviously very hungry and thirsty and longed for ice cream. So much that I did not even mind to pay almost 5 euros for it (take-away). What I want to say is: be warned that Gibraltar is very expensive!

Eens beneden had ik natuurlijk veel honger en dorst en nog vreselijk veel meer zin in een ijsje. Zoveel zin dat ik er zelfs geen probleem van maakte om er bijna 5 euro voor te betalen (take-away). Hiermee wil ik maar zeggen: wees gewaarschuwd dat Gibraltar duur is!

BIG TRIP (2) 194

After some post cards, souvenirs and photos (real tourists as we are) in the city center, we were finally finished and we walked back towards La Linea de la Concepcion.

Na nog wat postkaartjes, souvenirs en foto’s (echte toeristen die we zijn) in het stadscentrum, waren we toch wel klaar met Gibraltar en wandelden we terug richting La Linea de la Concepcion.

BIG TRIP (1) 925

From Gibraltar with Love???!!! No no no, From Julie with Love!!! 

For this we had – considering that we were on foot – to walk on the “Airstrip”. We all found it quite amusing and it was another experience: you do not walk every day on the runway! And the sunset was so beautiful!

Hiervoor moesten we – gezien we te voet waren – wandelen over de “Airstrip”. Dat vonden we allemaal wel leuk, en ook weer eens een ervaring: je wandelt toch niet elke dag over de landingsbaan?! En de zonsondergang was ook zo mooi!

BIG TRIP (2) 196

Once “back in Spain” we met Nafisa again. Luckily she had a little fun today, and while we were exhausted, she was now full of energy! That was an excellent excuse for letting her cook tonight! Hehe J And so said, so done. We drove to the supermarket for some shopping, and drove to Algeciras. This is also a town near Gibraltar, where the accommodations are in general cheaper than in or around Gibraltar.

Eens “terug in Spanje” zochten we Nafisa terug op. Gelukkig had zij toch een beetje plezier gehad vandaag, en terwijl wij uitgeput waren, zat zij nu met volle energie! Dat was een uitstekend excuus om haar vanavond voor het eten te laten zorgen! Hihi J En zo gezegd, zo gedaan. We reden naar de supermarkt voor wat inkopen, en reden daarna verder naar Algeciras. Dit is ook een stadje vlakbij Gibraltar, waar het overnachten over het algemeen goedkoper uitkomt dan in of rondom Gibraltar.

BIG TRIP (2) 204

We had booked an apartment, and it appeared to be really beautiful! Unfortunately we only arrived at 10PM and everyone was so tired. Moreover, it was already dark. But we had for only € 55 in total (5 persons) an apartment with 2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a kitchen, a terrace and some stunning views. More should a person not have!? Long live the low season (which makes the prices so low). We think that this apartment will be “priceless” during the summer months. Aren’t we lucky bastards?!

We hadden een appartementje gereserveerd, en het zag er echt schitterend uit! Alleen jammer dat we pas om 22 u aankwamen en iedereen zo moe was. Bovendien was het al donker. Maar we hadden voor amper €55 in totaal (5 personen) een appartement met 2 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, keuken, terras en prachtig uitzicht. Meer moet een mens toch niet hebben?! Lang leve het laagseizoen (waardoor de prijzen ook laag zijn). Wij denken dat dit appartement tijdens de zomermaanden “onbetaalbaar” duur is. Gelukzakken zijn we toch!?

BIG TRIP (2) 212

Nafisa made work of cooking and at midnight we were finally having dinner. What an hour! But what does it matter, “estamos en España” (we are in Spain). Here that is no problem: “no pasa nada”!?

Nafisa maakte werk van het koken en tegen middernacht konden we eindelijk aan tafel. Wat een uur! Maar wat maakt het uit, “estamos en España!” (we zijn in Spanje). Hier kan dat toch gewoon?!

BIG TRIP (1) 953

Bon appetit! With a glass of beer / tinto de verano we ended the evening.

Smakelijk eten! Met een glaasje bier / tinto de verano eindigden we de avond.

BIG TRIP (1) 957

The next morning was an early day and I felt like I was the only one that could get out of the bed at 7 am in the morning. But when I came outside – to look how our location looked like in the daylight – I was amazed, what a beautiful sunrise!

De volgende morgen was het weer vroeg dag en ik leek wel de enige die om 7 uur ’s ochtends uit bed geraakte. Maar toen ik buiten kwam – om eens te kijken hoe onze locatie er in het daglicht uitzag – was is stomverbaasd: wat een prachtige zonsopgang!

BIG TRIP (2) 224

So I went to wake up everyone and we walked all together in the garden, like a bunch of happy children. Those are moments, memories to cherish. 😉

Dus ging ik even iedereen wakker maken en liepen we met z’n allen de tuin in, als een stel blije kinderen. Dat zijn momenten, herinneringen om te koesteren. 😉

BIG TRIP (2) 229

We even decided to have breakfast in style on the terrace. What a wonderful start to the day!

We besloten dan ook maar gelijk in stijl te ontbijten op het terras van ons vakantiehuisje. Wat een heerlijk begin van de dag!

BIG TRIP (2) 236

Then it was time to pack our bags and jump in the car, full of energy … because we would leave Spain again … This time for PORTUGAL! The beginning of a new story. A new country. A new adventure. So keep reading, follow and check this blog! 😉

Daarna was het weer tijd om onze koffers te pakken en de auto in te springen, bruisend van energie… Want vandaag zouden we Spanje opnieuw verlaten… Dit keer voor PORTUGAL! Het begin van een nieuw verhaal. Een nieuw land. Een nieuw avontuur. Dus blijf lezen, volgen en deze blog checken! 😉

BIG TRIP (2) 191

Love, Liefs,

Julie

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! 😉